S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kontakty – oddělení ČIL

Vytvořeno: 27. 8. 2010 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

adresa: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd, elektronická adresa: mzcr@mzcr.cz, fax.: +420 224 915 997

Viz také MZ ČR Kontakty.

Telefonní čísla mají formát +420 224 97x xxx, kde x xxx je telefonní linka. Viz Rozdělení referentů podle lokalit.

Titul Příjmení Jméno Funkce Email Telefonní linka Místnost
  Důrová Lenka sekretariát Lenka.Durova@mzcr.cz 2 403 306
Mgr. Třískala Zdeněk vedoucí oddělení Zdenek.Triskala@mzcr.cz 2 545 307
RNDr. Procházka Pavel zástupce vedoucího oddělení Pavel.Prochazka@mzcr.cz 2 564 308
Mgr. Hronec Lukáš referent Lukas.Hronec@mzcr.cz 2 903 310
Mgr. Kontowiczová Romana referent Romana.Kontowiczova@mzcr.cz 2 816 305
Ing. Líčeník Radim referent Radim.Licenik@mzcr.cz 2 830 309
Mgr. Novotná Julie referent Julie.Novotna@mzcr.cz 2 581 310
Mgr. Skýpala Jaroslav referent Jaroslav.Skypala@mzcr.cz 2 829 308