S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Vytvořeno: 24. 1. 2023 Poslední aktualizace: 24. 1. 2023

Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Subkomponenta 6.1.2 Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech 

V rámci NPO se počítá s podporou akutní léčebně rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech v celkové výši 1,9 mld. Kč bez DPH.

Pro tuto oblast budou vyhlášeny celkem dvě výzvy:

  1. výzva
    Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace (Podpora odborných rehabilitačních ústavů)
    VYHLÁŠENA JAKO VÝZVA č. 6

 

  1. výzva
    Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – akutní léčebně rehabilitační péče
    BUDE VYHLÁŠENA (předpoklad 1Q 2023)

 

Jako první ze dvou plánovaných výzev pro oblast rehabilitací byla vyhlášena výzva č. 6 Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace, jejíž cílem je podpora stávajících kapacit odborných rehabilitačních ústavů včetně možnosti vybudování kapacit nových v jednom z krajů, kde je tato péče nedostupná. V rámci výzvy jsou podpořeny dvě oblasti/aktivity. AKTIVITA A cílí na podporu stávajících kapacit, AKTIVITA B cílí na podporu této péče, resp. na vznik dalšího obdobného zařízení v jednom z krajů, kde je tato péče nedostupná (viz vyhlášená výzva č. 6).

Druhá výzva bude teprve vyhlášena. Podporované aktivity budou zaměřeny na posílení a zkvalitnění kapacit akutní rehabilitační péče u poskytovatelů vysoce specializované péče. Počítá se tedy s podporou jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb (příp. jejich zřizovatelů) na území celé ČR.