S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Detašované pracoviště Národní lékařské knihovny

Vytvořeno: 19. 9. 2022 Poslední aktualizace: 19. 9. 2022

Oddělení vědeckých informací při MZ ČR (OVI) je detašované pracoviště Národní lékařské knihovny, zaměřené zejména na poskytování knihovnických a informačních služeb pro pracovníky MZ ČR. Zároveň se jedná o veřejnou knihovnu, která kromě poskytování výpůjček ze svého fondu zpřístupňuje uživatelům z řad veřejnosti informace z MZ ČR. Ve fondu OVI jsou k dispozici publikace, které mohou být přínosné pro práci pracovníků MZ (zejména z oblasti práva, ekonomiky, organizace zdravotnictví apod.) i ty, které zprostředkovávají informace z oblasti zdravotnictví pro širší veřejnost.

Přílohy