Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje má nové vedení

Vytvořeno: 4. 11. 2020 Poslední aktualizace: 4. 11. 2020

Na konci října došlo ke změně ve vedení KHS Plzeňského kraje.
Kárná komise II. stupně, zřízená v Ministerstvu vnitra, potvrdila odvolání MUDr. Přemysla Tomašuka z pozice ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Pan MUDr. Přemysl Tomašuk zažádal ke dni 29. října 2020 o skončení služebního poměru. Jeho žádosti bylo ještě tentýž den vyhověno.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na služební místo ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Po dobu, kdy místo ředitele není obsazeno, je pověřen vedením pan Mgr. Michal Bartoš, který již v minulosti tuto pozici zastával.