S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje má nové vedení

Vytvořeno: 4. 11. 2020 Poslední aktualizace: 4. 11. 2020

Na konci října došlo ke změně ve vedení KHS Plzeňského kraje.
Kárná komise II. stupně, zřízená v Ministerstvu vnitra, potvrdila odvolání MUDr. Přemysla Tomašuka z pozice ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Pan MUDr. Přemysl Tomašuk zažádal ke dni 29. října 2020 o skončení služebního poměru. Jeho žádosti bylo ještě tentýž den vyhověno.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na služební místo ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Po dobu, kdy místo ředitele není obsazeno, je pověřen vedením pan Mgr. Michal Bartoš, který již v minulosti tuto pozici zastával.