Kategorizace žádostí – Výsledky Komise v oblasti rozvojových projektů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Vytvořeno: 26. 1. 2016 Poslední aktualizace: 26. 1. 2016

Dne 17. prosince 2015 proběhlo jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Rozvojové projekty zdravotní péče, a to za účelem doporučení projektů obsažených v žádostech k přidělení dotace pro rok 2016.
 
Projekty se zařadily do tří kategorií (viz tabulka v příloze):
Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře
Kategorie B – projekt je dobrý a vhodný k podpoře, ale organizace bude vyzvána k doplnění/upřesnění obsahu
Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře
 
Během února 2016 budou žadatelé o dotaci, kteří byli zařazeni do kategorie B vyzváni k doplnění projektu s termínem do 10 dnů po obdržení výzvy.

Komise se nevyjadřovala k výši doporučené dotace. Tato bude předmětem dalšího jednání poté, kdy bude známa výše rozpočtu finančních prostředků příslušného dotačního programu.
 

Přílohy