Izolace a karanténa

Vytvořeno: 12. 12. 2023 Poslední aktualizace: 12. 12. 2023

V souvislosti s onemocněním covid-19 se v současné době karanténa nenařizuje.

Izolace z důvodu onemocnění covid-19 již není automaticky nařizována na základě pozitivního výsledku testu. Nově je od 20.04.2023 izolace nařizována pouze v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně přístupu při nařizování izolace u osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19 a novelizovalo vyhlášku č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19.

V případě, že Vám bylo diagnostikováno onemocnění covid-19, není vám již izolace nařízena automaticky. Izolace bude nařizována pouze v odůvodněných případech, např. u osob pracujících s imunitně oslabenými jedinci a chronicky nemocnými pacienty, kdy nebude možné nastavit jiná protiepidemická opatření (např. dočasné pracovní přeřazení). V takové situaci Vás bude kontaktovat poskytovatel zdravotních služeb (většinou praktický lékař) nebo krajská hygienická stanice a sdělí Vám všechny potřebné informace a pokyny.

V případě, že obdržíte SMS o pozitivním výsledku testu, informujte svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčby a případně Vám vystaví neschopenku.

Pokud máte zdravotní obtíže spojené s potvrzeným onemocněním, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře

Tato změna přístupu neznamená konec onemocnění covid-19. Stále zůstávají platná všeobecná základní doporučení, která významně snižují riziko dalšího šíření jakéhokoliv respiračního onemocnění.

  1. Jsem-li nemocný, zůstávám doma a snažím se vyhnout kontaktu se staršími nebo imunitně oslabenými osobami.
  2. Dodržuji respirační hygienu.
  3. Pravidelně si myji ruce mýdlem.
  4. Dostatečně větrám.
  5. Při kýchání nebo kašli si zakryji dýchací cesty.

Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací?
V obou případech se jedná o protiepidemické opatření, které má za cíl minimalizovat riziko dalšího síření infekční nemoci. Izolace může být nařízena osobám s potvrzeným infekčním onemocněním (např. pozitivní výsledek testu). Karanténa může být nařízena osobám, které byly během inkubační doby onemocnění ve styku s nakaženou osobou (v tzv. „blízkém kontaktu“) nebo pobývaly v ohnisku nákazy, s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění. Základním rozdílem tak je, že izolace se nařizuje nemocným osobám, karanténa pak jejich „blízkým kontaktům“.