S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Institucionální podpora – Dedikace

Vytvořeno: 21. 3. 2013 Poslední aktualizace: 21. 3. 2013

 

Na základě dotazů a nejednotosti při vykazování výsledků (uvádění dedikací) dosažených v rámci řešení koncepčního rozvoje výzkumné organizace („RVO“) – institucionální podpora, ministerstvo zdravotnictví („MZ“) jako poskytovatel, uvádí znění „DEDIKACE“, které je nutné u těchto výsledků uvádět:
 
  • Podpořeno MZ ČR – RVO („název organizace – zkratka, IČ“)
    • „Supported by Ministry of Health, Czech Republic – conceptual development of research organization („name of organization – abbreviation, IN“)“ nebo
    • „Supported by MH CZ – DRO („name of organization – abbreviation, IN“)“

Tato dedikace musí být uvedena u všech výsledků, jichž bylo dosaženo z fin. prostředků (i částečně) poskytnutých v rámci této podpory.

Přílohy