Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů – doporučený kurz Simulace kritických stavů

Vytvořeno: 7. 2. 2024 Poslední aktualizace: 7. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že doplňuje do vzdělávacích programů všech lékařských oborů (kromě oboru anesteziologie a intenzivní medicína vydaném ve Věstníku MZ 2019, částka 3, Březen 2019, kde už je obsažen), a to jak do vzdělávacích programů specializačních oborů (dříve základní obory), tak nástavbových oborů lékařů do kapitoly 2 Teoretická část vzdělávacího programu doporučený kurz Simulace kritických stavů.

Dále se do vzdělávacích programů specializačních oborů lékařů doplňuje nová kapitola č. 9 a do nástavbových oborů nová kapitola č. 10 s názvem „Doporučené kurzy“. V ní bude uveden doporučený teoretický kurz Simulace kritických stavů spolu s informací, že tento kurz může zajišťovat jen zařízení akreditované na kurz Simulace kritických stavů ve vlastním specializovaném výcviku oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

Uvedené změny ve vzdělávacích programech nenahrazují původní znění vzdělávacích programů vydaných ve Věstnících MZ v letech 2009-2023. Vzdělávací programy vydané ve Věstnících MZ v roce 2009-2023 se mění pouze v uvedených bodech, s výjimkou těchto změn zůstává obsah vzdělávacích programů nadále v platnosti v rozsahu jejich původního znění.

Přílohy