S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace pro žadatele o dotaci na rezidenční místa pro rok 2012 ve vybraných oborech – všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a anesteziologie a intenzívní medicína

Vytvořeno: 4. 7. 2012 Poslední aktualizace: 4. 7. 2012

Návrh na přidělení rezidenčních míst ve vybraných lékařských oborech pro rok 2012 nebyl dosud projednán a schválen na poradě vedení. Konání porady vedení Ministerstva zdravotnictví se předpokládá v průběhu měsíce července 2012. Seznam zdravotnických zařízení, která byla úspěšná v řízení o dotaci v dotačním programu Rezidenční místa 2012 ve vybraných lékařských oborech, bude zveřejněn ihned po projednání a schválení poradou vedení Ministerstva zdravotnictví.