Informace pro rezidenty – nelékaře jak postupovat v případě, že jejich vzdělávací plán není ještě zveřejněn nebo chybí akreditované zařízení

Vytvořeno: 9. 11. 2011 Poslední aktualizace: 9. 11. 2011

 

  • V případě, že nejsou vytvořeny nové vzdělávací programy dle Nařízení vlády č. 31/2010 o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, rezidenti se vzdělávají podle dosud platného vzdělávacího programu dle Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

     

  • V případě, že vznikl nový obor specializačního vzdělávání a dosud není akreditován, nelze specializační vzdělávání dočasně uskutečňovat.
 
  • V případě, že není akreditovaná vzdělávací instituce na nový vzdělávací plán specializačního vzdělávání, který však nahrazuje původní, lze postupovat podle dosud platného vzdělávacího plánu.
 

Z důvodu zajištění specializačního vzdělávání byly osloveny přímo řízené organizace na zajištění akreditace u oborů, které dosud akreditovány nejsou.