S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Informace pro příjemce dotace – 19.6.2020 byly upravena Metodiky programu podpory Center duševního zdraví II a II / 2

Vytvořeno: 19. 6. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZI upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví II (nyní verze 3.0) a Metodiku programu podpory Center duševního zdraví II / 2 (nyní verze 2.0). K úpravám došlo rovněž v přílohách vzorů Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve Zprávě o realizaci pilotního provozu a jejích přílohách. Nové formuláře je nutné použít již v následující Zprávě o realizaci, které budou příjemci předkládat na konci července tohoto roku.