S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace pro příjemce dotace – 19.6.2020 byly upravena Metodiky programu podpory Center duševního zdraví II a II / 2

Vytvořeno: 19. 6. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZI upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví II (nyní verze 3.0) a Metodiku programu podpory Center duševního zdraví II / 2 (nyní verze 2.0). K úpravám došlo rovněž v přílohách vzorů Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve Zprávě o realizaci pilotního provozu a jejích přílohách. Nové formuláře je nutné použít již v následující Zprávě o realizaci, které budou příjemci předkládat na konci července tohoto roku.