S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro příjemce dotace – 19.6.2020 byly upravena Metodiky programu podpory Center duševního zdraví II a II / 2

Vytvořeno: 19. 6. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZI upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví II (nyní verze 3.0) a Metodiku programu podpory Center duševního zdraví II / 2 (nyní verze 2.0). K úpravám došlo rovněž v přílohách vzorů Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve Zprávě o realizaci pilotního provozu a jejích přílohách. Nové formuláře je nutné použít již v následující Zprávě o realizaci, které budou příjemci předkládat na konci července tohoto roku.