S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o uskutečněném kontaktním semináři

Vytvořeno: 8. 2. 2019 Poslední aktualizace: 8. 2. 2019

Zástupci pacientských organizací, odborníci v oblasti duševního zdraví a další specialisté na zdravotní a sociální péči domlouvali spolupráci s kolegy z Norska a Islandu.

Školení pro rodiče i učitele v oblasti duševního zdraví, opatření na včasné rozpoznání demence nebo posílení role pacientů při tvorbě zdravotnické politiky. Sdílení zkušeností a možnou budoucí spolupráci například v těchto tématech probírali zástupci českých organizací se svými norskými a islandskými protějšky na kontaktním semináři. Ten se uskutečnil v polovině ledna v Kaiserštejnském paláci v centru Prahy.

Semináře, který společně organizovaly Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví, se zúčastnilo přibližně 60 účastníků, z toho 14 tvořili zástupci norských a islandských organizací. Během dopoledního programu byly pro účastníky semináře připraveny prezentace o zaměření programu Zdraví a předpokládaném harmonogramu jeho realizace. Svoje zkušenosti s projekty z předchozího období EHP a Norských fondů představil profesor Milan Macek z FN Motol a zkušenosti ze strany norské partnerské organizace účastníkům odprezentoval Bror Just Andersen z kliniky Vestre Viken, která sídlí v norském Drammenu a v minulém období se podílela na realizaci tří projektů v České republice v oblasti duševního zdraví. Šlo například o spolupráci při zavedení nového inovativního systému péče o duševně nemocné pacienty v psychiatrické léčebně ve Šternberku.

Odpolední část programu byla již zaměřena výhradně na propojování a seznamování českých a zahraničních zástupců. Jedním z cílů EHP fondů je totiž podpora bilaterálních vztahů, tedy aby co možná nejvíce projektů v ČR mělo partnerskou organizaci z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Díky navázané spolupráci může dojít k vzájemnému přenosu zkušeností a dobré praxe, z čehož mohou těžit české i zahraniční organizace.

V odpolední seznamovací a „networkovací“ části byli účastníci rozděleni do malých skupinek, ve kterých debatovali zamýšlené projektové aktivity. „Naším záměrem bylo, aby byl seminář pro účastníky zajímavý pro navázání kontaktů a aby byl záživný svojí formou. Proto jsme účastníky rozdělili do menších skupinek, aby si byli navzájem blíže a mohli spolu diskutovat svoje nápady na budoucí projekty“ uvedl Petr Čermák z Ministerstva zdravotnictví.

Uspořádání semináře bylo pouze prvním krokem pro navázání budoucí spolupráce mezi českými a zahraničními organizacemi. „Českým organizacím jsme poskytli možnost poznat obdobně zaměřené a fungující organizace z Norska a Islandu. Podle čilého navazování kontaktů a nespočetných diskusí mezi českými a zahraničními organizacemi se hlavní cíl semináře snad podařilo naplnit. Nyní je již na samotných organizacích, aby navázané kontakty dále rozvíjely“ dodala Lenka Šlitrová z Ministerstva financí. Seminář zaznamenal kladné ohlasy i ze strany samotných účastníků: „Děkujeme za uspořádání takového semináře a možnost zúčastnit se ho. Už hledáme cesty a možnosti, jak kontaktovat naši partnerskou organizaci v Norsku“, zhodnotila seminář Jiřina Landová z organizace Unie ROSKA pomáhající pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým.

Prezentace a výstupy ze semináře jsou ke stažení níže.

   

 

 

Přílohy