S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o uskutečněné předběžné tržní konzultaci k projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Vytvořeno: 25. 1. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 

 

Dne 8. ledna 2019 se uskutečnila předběžná tržní konzultace (dále jen „PTK“), v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce s názvem „Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší“ k projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641). PTK se konala v sídle Ministerstva zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4 128 01 Praha 2. Účelem bylo seznámení potenciálních účastníků veřejné zakázky, a dalších relevantních subjektů, se záměrem vyhlášení veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce ze strany zadavatele.

Zápis a prezentace z uskutečněné PTK jsou součástí příloh.

 

Přílohy