S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o režimu přenesení daňové povinnosti

Vytvořeno: 27. 2. 2012 Poslední aktualizace: 27. 2. 2012

V souvislosti s možností uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v rámci mechanismu uplatňování DPH u projektů financovaných z operačních programů EU předkládáme příjemcům tuto informaci.

Vztahuje se na případy, kdy v rámci povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má příjemce plnění (zpravidla kupující). Tato situace může v rámci projektů nastat ve dvou případech:
  1. příjemce si pořizuje plnění od dodavatele ze zemí Evropské unie či ostatních států a pořízením tohoto plnění mu vznikne povinnost daň přiznat a odvést dle zákona o DPH;
  2. příjemci, plátci DPH, jsou poskytnuty stavební nebo montážní práce dle § 92e zákona o DPH od plátce daně.
Bude-li příjemci poskytnuto některé z výše uvedených plnění, je nutné kontaktovat pracovníka odboru evropských fondů. V součinnosti s příslušným pracovníkem bude v případě potřeby upraven harmonogram realizace projektu a stanoven způsob prokazování způsobilosti výdajů.