S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o režimu přenesení daňové povinnosti

Vytvořeno: 27. 2. 2012 Poslední aktualizace: 27. 2. 2012

V souvislosti s možností uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v rámci mechanismu uplatňování DPH u projektů financovaných z operačních programů EU předkládáme příjemcům tuto informaci.

Vztahuje se na případy, kdy v rámci povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má příjemce plnění (zpravidla kupující). Tato situace může v rámci projektů nastat ve dvou případech:
  1. příjemce si pořizuje plnění od dodavatele ze zemí Evropské unie či ostatních států a pořízením tohoto plnění mu vznikne povinnost daň přiznat a odvést dle zákona o DPH;
  2. příjemci, plátci DPH, jsou poskytnuty stavební nebo montážní práce dle § 92e zákona o DPH od plátce daně.
Bude-li příjemci poskytnuto některé z výše uvedených plnění, je nutné kontaktovat pracovníka odboru evropských fondů. V součinnosti s příslušným pracovníkem bude v případě potřeby upraven harmonogram realizace projektu a stanoven způsob prokazování způsobilosti výdajů.