S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 23. 3. 2016 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky o Strategii romské integrace do roku 2020 ze dne 23. února 2015 č. 127 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty.

Ministerstva zdravotnictví se v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků týká opatření 8.3 c), které zní:

„Rozpracovat a podporovat systematické a standardizované vzdělávání zdravotnických pracovníků na všech pozicích pro práci s etnickou menšinou (Romové), jako s osobami s odlišnou sociální a kulturní zkušeností; výuka by měla být standardizována, a to jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska rozsahu, jakou by v rámci systematického vzdělávání zdravotnických pracovníků měla mít“

Na základě výše uvedeného Usnesení vlády o Strategii romské integrace do roku 2020 Vás žádáme, abyste v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků využívali při výuce teoretické části u akreditovaných kvalifikačních kurzů a v základním modulu specializačního vzdělávání doporučené podklady, které zajišťuje a shromažďuje Rada vlády pro záležitosti romských komunit.
 
Odkaz na dokumenty zveřejňované sekretariátem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny naleznete ZDE (vlada.cz)

Přílohy