Indikativní pořadí žadatelů o rezidenční místa v programu č. 2

Vytvořeno: 6. 4. 2023 Poslední aktualizace: 6. 6. 2023

V souladu s Metodiku dotačního programu zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví indikativní pořadí žadatelů o rezidenční místa na celé specializační vzdělávání – program č. 2.

Upozorňujeme, že nejde o finální rozhodnutí o rozdělení rezidenčních míst, ale o indikativní pořadí navržené akreditační komisí daného oboru.

V případě oboru všeobecné praktické lékařství rovněž upozorňujeme, že počet podpořených žadatelů bude s největší pravděpodobností rozšířen z důvodu neobsazení všech rezidenčních míst v ostatních oborech.

Konečné pořadí může být upraveno na základě hodnocení formálních náležitostí, tzn. některý z uvedených žadatelů ještě může být vyloučen. 

Ministerstvo zdravotnictví dále zveřejňuje usnesení akreditační komise oboru všeobecné praktické lékařství z 16.5.2023, ve kterém komise doporučuje úspěšným žadatelům o rezidenční místa, aby se pokusili ukončit výběrová řízení na rezidenty co nejdříve, a to v případě v 1. kola výběrového řízení do 31.7. 2023 a v případě 2. kola výběrového řízení do 30.9. 2023.

Dále akreditační komise oboru všeobecné praktické lékařství vyzývá úspěšné žadatele o rezidenční místa, kteří v prvním kole přidělené rezidenční místo neobsadí a kteří se domnívají, že rezidenční místo neobsadí ani v kole druhém, aby toto rezidenční místo postoupili náhradníkům.

Přidělené rezidenční místo lze postoupit náhradníkům tím, že nositel rezidenčního místa podá tzv. zpětvzetí žádosti o dotaci na rezidenční místo. Toto zpětvzetí žádosti nemá pevně stanovenou formu, musí však být v písemné podobě, musí být adresované poskytovateli dotace (Ministerstvu zdravotnictví) a musí konkretizovat, které žádosti se týká (např. žádost o dotaci na rezidenční místo na celé specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství ze dne 10. 3. 2023).

Přílohy