Hodnocení Závěrečných zpráv projektů k 31.12.2011

Vytvořeno: 12. 9. 2012 Poslední aktualizace: 12. 9. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k  31.12.2011 (viz příloha Seznam hodnocených Závěrečných zpráv projektů k 31.12.2011).
 
Projekty byly hodnoceny dle Zadávací dokumentace v pětistupňové kategorii A, B, C, D1, D2 (řešení zahájeno po roce 2007).
 
Souhrnné tabulky Hodnocení Závěrečných zpráv:
 
Celkem bylo hodnoceno 345 Závěrečných zpráv
Hodnocení
A
B
C
D1
D2
Celkem
Počet
249
76
19
0
1
345

 

Vybrané nejlépe hodnocené Závěrečné zprávy byly navrženy na ocenění: Cena ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje.

Přílohy