S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Formulář „Závěrečné zprávy o splnění projektu realizovaného v roce 2008“ v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“

Vytvořeno: 20. 12. 2008 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Závěrečnou zprávu o splnění projektu realizovaného v roce 2008 v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“ (řádně vyplněnou část A i B) je příjemce dotace dle podmínek v příloze „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008“ povinen zaslat nejpozději do 20.1. 2009 ve třech vyhotoveních včetně příloh a elektronické podoby na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor vzdělávání a vědy Oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací Pošt. schránka č. 81 Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva ZVP 2008“

Přílohy