S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Formulář „Závěrečné zprávy o splnění projektu realizovaného v roce 2008“ v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“

Vytvořeno: 20. 12. 2008 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Závěrečnou zprávu o splnění projektu realizovaného v roce 2008 v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“ (řádně vyplněnou část A i B) je příjemce dotace dle podmínek v příloze „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008“ povinen zaslat nejpozději do 20.1. 2009 ve třech vyhotoveních včetně příloh a elektronické podoby na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor vzdělávání a vědy Oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací Pošt. schránka č. 81 Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva ZVP 2008“

Přílohy