S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Formální hodnocení žádostí – výsledky

Vytvořeno: 21. 10. 2016 Poslední aktualizace: 21. 10. 2016

Dne 19. 10. 2016 proběhlo jednání hodnotící komise pro formální hodnocení projektů, na kterém byly posouzeny projekty obdržené v rámci dotačního programu „Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017“. Formální kritéria byla stanovena Metodikou pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017.

 

Z dotačního řízení byl z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyřazen projekt Ústavu prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú. „Léčba a prevence závislostí u ohrožených osob a rodin“.

 

Projekty, které splnily formální náležitosti, se budou ucházet o přidělení dotace. Na tuto dotaci není právní nárok.