S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Formální hodnocení žádostí – výsledky

Vytvořeno: 21. 10. 2016 Poslední aktualizace: 21. 10. 2016

Dne 19. 10. 2016 proběhlo jednání hodnotící komise pro formální hodnocení projektů, na kterém byly posouzeny projekty obdržené v rámci dotačního programu „Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017“. Formální kritéria byla stanovena Metodikou pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017.

 

Z dotačního řízení byl z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyřazen projekt Ústavu prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú. „Léčba a prevence závislostí u ohrožených osob a rodin“.

 

Projekty, které splnily formální náležitosti, se budou ucházet o přidělení dotace. Na tuto dotaci není právní nárok.