S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Formální hodnocení žádostí – výsledky

Vytvořeno: 13. 12. 2017 Poslední aktualizace: 13. 12. 2017

 

Dne 27. 11. 2017 proběhlo jednání hodnotící komise pro formální hodnocení projektů, která posoudila splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci obdržených v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ na rok 2018. Formální kritéria byla stanovena Metodikou pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program MZČR Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok 2018.

Hodnotící komise hodnotila z formálního hlediska celkem 34 projektů. Z toho byly 2 projekty vyřazeny pro formální nedostatky (Tabulka č. 1_ Žádosti vyřazené pro formální nedostatky_BKZP 2018). Do dalšího kola dotačního řízení tímto postupuje 32 projektů (Tabulka č. 2_ Žádosti splňující formální požadavky_BKZP 2018).

Na přidělení dotace tímto nevzniká právní nárok.

Přílohy