S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Fond bilaterální spolupráce

Vytvořeno: 15. 5. 2013 Poslední aktualizace: 15. 5. 2013

V rámci programů Norských fondů 2009-2014 je kladen velký důraz na bilaterální spolupráci organizací v ČR a donorských zemí, v tomto případě Norského království. Z programu je vyčleněna částka ve výši 1,5% celkové alokace (tj. € 187.700) na tzv. Fond bilaterální spolupráce na programové úrovni. Tento fond bude rozdělován prostřednictvím následujících aktivit:

1. Kontaktní seminář – seminář bude pořádat Ministerstvo zdravotnictví a jeho cílem je navázání spolupráce potencionálních žadatelů s organizacemi z donorského státu;
2. Fond bilaterální spolupráce – opatření A – v rámci samostatné výzvy, kterou bude vyhlašovat Ministerstvo zdravotnictví ČR, budou podpořeny projekty potencionálních žadatelů, které povedou k zajištění partnerství s jednou či více organizacemi z donorského státu;
3. Fond bilaterální spolupráce – opatření B – v rámci samostatné výzvy, kterou bude vyhlašovat Ministerstvo financí ČR, budou podpořeny projekty již existujících příjemců, které budou podporovat bilaterální vztahy s norskými organizacemi.

Informace o výzvě, kterou bude realizovat Ministerstvo zdravotnictví, jsou uvedeny v Plánu výzev.