S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Fond bilaterální spolupráce

Vytvořeno: 15. 5. 2013 Poslední aktualizace: 15. 5. 2013

V rámci programů Norských fondů 2009-2014 je kladen velký důraz na bilaterální spolupráci organizací v ČR a donorských zemí, v tomto případě Norského království. Z programu je vyčleněna částka ve výši 1,5% celkové alokace (tj. € 187.700) na tzv. Fond bilaterální spolupráce na programové úrovni. Tento fond bude rozdělován prostřednictvím následujících aktivit:

1. Kontaktní seminář – seminář bude pořádat Ministerstvo zdravotnictví a jeho cílem je navázání spolupráce potencionálních žadatelů s organizacemi z donorského státu;
2. Fond bilaterální spolupráce – opatření A – v rámci samostatné výzvy, kterou bude vyhlašovat Ministerstvo zdravotnictví ČR, budou podpořeny projekty potencionálních žadatelů, které povedou k zajištění partnerství s jednou či více organizacemi z donorského státu;
3. Fond bilaterální spolupráce – opatření B – v rámci samostatné výzvy, kterou bude vyhlašovat Ministerstvo financí ČR, budou podpořeny projekty již existujících příjemců, které budou podporovat bilaterální vztahy s norskými organizacemi.

Informace o výzvě, kterou bude realizovat Ministerstvo zdravotnictví, jsou uvedeny v Plánu výzev.