S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Financování specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků z dotačního programu Rezidenční místa

Vytvořeno: 27. 8. 2009 Poslední aktualizace: 27. 8. 2009

Zkrácení doby trvání specializačního vzdělávání

Vzhledem k možnosti absolvování specializačního vzdělávání v době trvání kratší, než je celková doporučená délka dle vzdělávacího programu, a to při zachování počtu hodin se mohou v průběhu čerpání dotace změnit podmínky čerpání dotace na rezidenční místo.

Možnost zkrácení délky absolvování specializačního vzdělávání uvádí Věstník Ministerstva zdravotnictví částka 4, z června 2007.

Dotaci bude možno čerpat v původně plánované výši (dle předběžného plánu vzdělávání a finančního  plánu rezidenta konstruovaného v souladu s příslušným vzdělávacím programem) i při zkrácení délky specializačního vzdělávání při zachování počtu hodin konkrétního programu specializačního vzdělávání.

Pokud zdravotnické zařízení umožní rezidentovi absolvování specializačního vzdělávání  v délce kratší, než je délka doporučená dle  vzdělávacího programu pro konkrétní obor, přizpůsobí této skutečnosti vzdělávací  a finanční plán rezidenta a o vzniklých změnách uvědomí Ministerstvo zdravotnictví, resp. administrátorskou firmu, a to ve lhůtě stanovené  v § 60d zákona č. 96/2004 Sb., tj. do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.