Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Vytvořeno: 12. 5. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi. Finanční plán se skládá ze dvou částí, z části Pokyny a z části Tabulky.

Žádosti o změnu podává příjemce dotace prostřednictvím datové schránky administrátora nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. V případě, že na základě žádosti o změnu dojde ke snížení čerpání dotace a vznikne příjemci dotace povinnost vrátit finanční prostředky, je jeho povinností je vrátit zpět na účet ministerstva zdravotnictví do patnácti dnů od obdržení změnového rozhodnutí.

Konečný termín pro podání žádosti o změnu na adresu administrátora je 31. říjen, pokud není stanoveno jinak.

Vypracovaný a podepsaný finanční plán zasílejte na e-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo datovou schránkou: ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů kontaktujte:

Lucie Votrubová

E-mail: votrubova@ipvz.cz
Tel: 271 019 563

Nela Regentová

E-mail: regentova@ipvz.cz
Tel: 271 019 408

Přílohy