S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů – EPUAP

Vytvořeno: 4. 3. 2014 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel – EPUAP), který se zaměřuje na prevenci a léčbu dekubitů v zemích Evropy, organizuje osvětovou kampaň STOP dekubitům. Tato kampaň si klade za cíl edukovat zdravotníky v moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti o tomto problému.

Webová stránka EPUAP obsahuje kromě jiného i moderní postupy v prevenci a léčbě dekubitů z roku 2010. Tyto postupy budou v letošním roce upraveny dle současných vědeckých poznatků a poté přeloženy do češtiny.

Hlavní sestra České republiky a České asociace sester podporují aktivity EPUAPu, vyzývají zdravotníky, aby se do nich aktivně zapojili a ve své praxi používali publikované doporučené postupy.

Více informací o dekubitech naleznete ZDE