S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů – EPUAP

Vytvořeno: 4. 3. 2014 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel – EPUAP), který se zaměřuje na prevenci a léčbu dekubitů v zemích Evropy, organizuje osvětovou kampaň STOP dekubitům. Tato kampaň si klade za cíl edukovat zdravotníky v moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti o tomto problému.

Webová stránka EPUAP obsahuje kromě jiného i moderní postupy v prevenci a léčbě dekubitů z roku 2010. Tyto postupy budou v letošním roce upraveny dle současných vědeckých poznatků a poté přeloženy do češtiny.

Hlavní sestra České republiky a České asociace sester podporují aktivity EPUAPu, vyzývají zdravotníky, aby se do nich aktivně zapojili a ve své praxi používali publikované doporučené postupy.

Více informací o dekubitech naleznete ZDE