Evropské referenční sítě (ERNs) pro vzácná a komplexní onemocnění

Vytvořeno: 28. 3. 2017 Poslední aktualizace: 28. 3. 2017

Dne 28. 2. 2017 byly v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 spuštěny Evropské referenční sítě (ERNs) pro vzácná a komplexní onemocnění.

Evropské referenční sítě představují virtuální propojení poskytovatelů zdravotní péče napříč Evropou. Cílem sítí je přispět ke zlepšení péče v oblasti vzácných a komplexních onemocnění, které vyžadují vysoce specializovanou léčbu a koncentrací potřebných znalostí, zkušeností a prostředků. V rámci Evropských referenčních sítí bude sdruženo na 900 lékařských a zdravotnických týmů z téměř 900 zdravotnických zařízení v 30 evropských zemí.

Více informací o fungování povaze ERNs naleznete zde.

V příloze naleznete brožuru obsahující základní informace o ERNs a seznam již spuštěných sítí.

 

Přílohy