S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Evropská komise

Vytvořeno: 4. 4. 2014 Poslední aktualizace: 4. 4. 2014

 

Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie, který odpovídá, mimo jiné, za předkládání legislativních návrhů, stanovení rozpočtu EU a dohled nad uplatňováním práva EU v členských státech.

Hlavní úkoly a pravomoci Evropské komise

  • Legislativní pravomoc: předkládání návrhů právních předpisů Evropskému parlamentu a Radě
  • Výkonná pravomoc: řízení a provádění politik EU, plnění rozpočtu a zastupování EU na mezinárodní scéně, např. při sjednávání dohod mezi EU a jinými zeměmi
  • Kontrolní pravomoc: vymáhání platné legislativy EU (společně se Soudním dvorem EU)

Evropská komise zastupuje mezi institucemi Evropské unie nadnárodní princip. Prosazuje zájmy EU jako celku a tvoří protiváhu zájmům jednotlivých členských států. Dohlíží na plnění smluv, iniciátorkou legislativy EU a jakousi „vládou“ Evropské unie.

Evropská komise je složena z 28 komisařů, kteří zastupují jednotlivé členské státy. Každý z komisařů odpovídá za určitou oblast politiky EU.

Problematika zdraví, léčiv a zdravotnických prostředků je v Evropské komisi zastupována komisařem pro zdraví, kterým je od roku 2014 Vytenis Andriukaitis, a Generálním ředitelstvím pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), v jehož čele je pan Xavier Prats Monné.

Stránky Evropské komise k veřejnému zdraví naleznete v angličtině zde.