S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

DŮLEŽITÉ: Upřesňující informace k žádostem o poskytnutí výsledku(ů) odborného hodnocení Žádostí ve veřejné soutěži IGA MZ VES 2010 – 2015.

Vytvořeno: 6. 8. 2010 Poslední aktualizace: 6. 8. 2010
S vyhlášením výsledků veřejné soutěže 2010 – 2015, si Ministerstvo dovoluje upřesnit některé informace:
 
Na písemnou žádost uchazeče/příjemce, poskytne sekretariát IGA MZ (prostřednictvím tajemníka IGA MZ – Bc. Lenky Moravcové, email: veda@mzcr.cz) informaci o hodnocení Žádosti a rovněž mu budou poskytnuty oponentské posudky bez uvedení osobních údajů oponentů a zpravodajů.
 
Upozorňujeme žadatele, že výše uvedené materiály budou poskytnuty:
  • na základě písemné (emailové) žádosti,
  • s uvedením identifikačního (registračního) čísla Žádosti, které jí bylo přiděleno (NT11xxx) –  toto číslo naleznete v přiložené tabulce,
  • na základě žádosti z oficiálních emailů uvedených v Žádosti (po dohodě možná výjimka),
  • jednorázově (aby nedocházelo k duplicitám při vyřizování požadavků).

Přílohy