S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Důležitá informace ke schvalování změn v rámci UDĚLENÉ/PRODLOUŽENÉ akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb.

Vytvořeno: 27. 1. 2016 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání nepovoluje níže uvedené změny v rámci udělené/prodloužené akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu, certifikovaného kurzu a specializačního vzdělávání.

 

Jedná se především o následující změny: 

  • jakékoliv změny spočívající v navýšení počtu míst

  • jakékoliv změny v konání vzdělávacího programu v jiném zařízení nežli je uvedeno na platném rozhodnutí o udělení/prodloužení akreditace

  • jakékoliv úpravy vzdělávacího programu, včetně změn vstupních podmínek (týká se především certifikovaných kurzů)

 

Nerespektování výše uvedeného by znamenalo pro akreditované zařízení uskutečňování vzdělávací programu v rozporu s uděleným oprávněním, mohlo by se tak jednat o naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 89a odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.