S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Důležitá informace ke schvalování změn v rámci UDĚLENÉ/PRODLOUŽENÉ akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb.

Vytvořeno: 27. 1. 2016 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání nepovoluje níže uvedené změny v rámci udělené/prodloužené akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu, certifikovaného kurzu a specializačního vzdělávání.

 

Jedná se především o následující změny: 

  • jakékoliv změny spočívající v navýšení počtu míst

  • jakékoliv změny v konání vzdělávacího programu v jiném zařízení nežli je uvedeno na platném rozhodnutí o udělení/prodloužení akreditace

  • jakékoliv úpravy vzdělávacího programu, včetně změn vstupních podmínek (týká se především certifikovaných kurzů)

 

Nerespektování výše uvedeného by znamenalo pro akreditované zařízení uskutečňování vzdělávací programu v rozporu s uděleným oprávněním, mohlo by se tak jednat o naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 89a odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.