S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 29. 9. 2009 Poslední aktualizace: 29. 9. 2009

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2009 v projektu č. 2 – druhé kolo výběrového řízení


Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení.


Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:  • počet přiznaných / volných rezidenčních míst

  • kraj

  • termín vyhlášení výběrového řízení

  • termín pro podání přihlášek

  • odkaz na webové stránky

Zdravotnické zařízení, které vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb. o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.


Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditované zařízení nejpozději do konce kalendřáního roku 2009, a to dle zákona č. 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výlonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy