Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR pro rok 2023

Vytvořeno: 30. 10. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2023 v rámci Dotačního programu pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice pro rok 2023.

Pokyny k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2023 budou zveřejněny následně.

Přílohy