Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19

Vytvořeno: 5. 8. 2020 Poslední aktualizace: 2. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje pro rok 2020 dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče. Podávat žádosti je možné od 5. 8. 2020 do 5. 9. 2020. Přímo řízeným organizacím MZ ČR bude na vyplacení odměn za stejných podmínek poskytnut provozní příspěvek od MZ ČR, tento dotační program pro ně není určen. 

Dne 18. 8. 2020 byly zveřejněny často kladené otázky a odpovědi k tomuto dotačnímu programu, prosíme o přečtení před zasláním žádosti o dotaci na MZ ČR nebo před kontaktováním zaměstnanců MZ ČR s dotazem k tomuto dotačnímu programu. Dne 2. 9. 2020 došlo k další aktualizaci často kladených otázek, změny jsou vyznačeny modře.

V případě dotazů se obracejte na:

Odbor regulace cen a úhrad MZ ČR
Ing. Lenka Doischerová, tel.: 224972338, mobil: 777485327, e-mail: Lenka.Doischerova@mzcr.cz
Ing. Nicole Jupová, tel.: 224972822, e-mail:  Nicole.Jupova@mzcr.cz

Přílohy