S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ceny ministra zdravotnictví 2013

Vytvořeno: 23. 10. 2013 Poslední aktualizace: 23. 10. 2013

Ministr zdravotnictví  udělí dne 3. prosince 2013 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě výroční ceny. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu.

Výroční cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů má již osmnáctiletou tradici a je určena osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR. Její udělení není vázáno na zdravotní postižení.

Výroční cena  ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče má již třináctiletou tradici a je určena osobnosti, především z řad odborníků, podílejících se na rozvoji nových druhů zdravotní resp. zdravotně sociální péče, určených zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům.

Návrhy na udělení ocenění  mohou dle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 924 podávat fyzické a  právnické osoby. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a  zdůvodnění návrhu.

Návrhy přijímá do 18. listopadu 2013 Odbor zdravotních služeb – oddělení zdravotně sociálních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Případné podrobnější informace podá PhDr. Václav Filec tel.: 224 972 702.