Koncepční a jiné dokumenty

Závěrečná evaluační zpráva Hodnocení přínosů, dopadů a využitelnosti výsledků získaných realizací resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá Závěrečnou evaluační zprávu Resortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (Program RPV III.). Hlavním cílem Programu RPV III. […]

11. 5. 2023 Celý článek »

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (kód „NW“)

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 22. března 2023 schválila Vláda ČR svým usnesením č. 199 „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030“ (dále jen „Program“), čímž […]

27. 3. 2023 Celý článek »

Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 14. prosince 2022 schválila vláda České republiky Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2030  (dále jen „Koncepce“). Jedná se o základní koncepční materiál vymezující způsob poskytování […]

19. 12. 2022 Celý článek »

Změna Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 – rozšíření o Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Vláda ČR schválila změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Program byl rozšířen o veřejnou soutěž pro projekty řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči […]

23. 9. 2021 Celý článek »

Prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 o 1 rok

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. srpna 2021 č. 738 prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (kód NV) o 1 rok bez […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (kód „NU“)

Usnesením vlády č. 171 ze dne 11. 3. 2019 byl schválen nový Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

14. 3. 2019 Celý článek »

Koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Koncepce pro zdravotnický výzkum do roku 2022 a Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

11. 2. 2014 Celý článek »

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT)

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT) Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 31. 8. 2009 schválila Vláda ČR na svém jednání č. […]

7. 9. 2009 Celý článek »

Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015

Koncepce aplikovaného  zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015 Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 1.6.2009 schválila Vláda ČR „Koncepci aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do roku 2015“ (dále […]

3. 8. 2009 Celý článek »