S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Koncepční a jiné dokumenty

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (kód „NU“)

Usnesením vlády č. 171 ze dne 11. 3. 2019 byl schválen nový Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

14. 3. 2019 Celý článek »

Koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Koncepce pro zdravotnický výzkum do roku 2022 a Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

11. 2. 2014 Celý článek »

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT)

Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (kód NT) Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 31. 8. 2009 schválila Vláda ČR na svém jednání č. […]

7. 9. 2009 Celý článek »

Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015

Koncepce aplikovaného  zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 – 2015 Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 1.6.2009 schválila Vláda ČR „Koncepci aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje do roku 2015“ (dále […]

3. 8. 2009 Celý článek »