S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Institucionální podpora

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2019 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

29. 1. 2019 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na institucionální podporu

12. 12. 2018 Celý článek »

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací […]

9. 4. 2018 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2018

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2018.

9. 3. 2018 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví na institucionální podporu

18. 12. 2017 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy k čerpání Institucionální podpory za rok 2016 a zároveň pokyny a podklady pro vypořádání se státním rozpočtem pro tuto oblast.

9. 12. 2016 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (Institucionální podpora) a vypořádání se SR za rok 2015

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy k čerpání Institucionální podpory za rok 2015 a zároveň pokyny a podklady pro vypořádání se státním rozpočtem pro tuto oblast.

14. 12. 2015 Celý článek »

Institucionální podpora – Dedikace

Na základě upřesnění uvádění „dedikace“ u výsledků dosažených v rámci řešení RVO, MZ vydává její znění.

21. 3. 2013 Celý článek »

Postup při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Základní podmínky pro poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.

20. 5. 2010 Celý článek »