S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Institucionální podpora

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (Institucionální podpora) a vypořádání se SR za rok 2015

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy k čerpání Institucionální podpory za rok 2015 a zároveň pokyny a podklady pro vypořádání se státním rozpočtem pro tuto oblast.

14. 12. 2015 Celý článek »

Institucionální podpora – Dedikace

Na základě upřesnění uvádění „dedikace“ u výsledků dosažených v rámci řešení RVO, MZ vydává její znění.

21. 3. 2013 Celý článek »

Postup při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Základní podmínky pro poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.

20. 5. 2010 Celý článek »