Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Specializační a celoživotní vzdělávání

Termíny konání teoretických kurzů 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání teoretických kurzů zajišťovaných pověřenými organizacemi pro rok 2020, který byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů z důvodu trvání nouzového stavu.

14. 5. 2020 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2019 – univerzity a IPVZ

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

20. 12. 2019 Celý článek »

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

vzdělávání v základním kmeni

15. 11. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2018 – univerzity a IPVZ

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

18. 12. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2017 – univerzity a IPVZ

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

18. 12. 2017 Celý článek »

Atestační zkoušky

Termíny konání atestačních zkoušek v roce 2019, okruhy zkušebních otázek
a doporučená literatura k atestační zkoušce v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání

25. 1. 2017 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2016 – univerzity a IPVZ

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na specializační vzdělávání.

20. 12. 2016 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2015 – IPVZ, Univerzity

V příloze Vám zasíláme tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2015. Jsou to: a) formulář Finanční vypořádání dotací ze […]

15. 1. 2015 Celý článek »

Informace v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. (vyhláška č. 8/2014 Sb.)

Informace k zajištění jednotného postupu v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 286/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.2.2014

10. 2. 2014 Celý článek »

Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduáln

22. 11. 2011 Celý článek »