S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Specializační a celoživotní vzdělávání

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2021 – univerzity a IPVZ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2021. Jsou to: a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

vzdělávání v základním kmeni

13. 11. 2020 Celý článek »

Atestační zkoušky

Termíny konání atestačních zkoušek, okruhy zkušebních otázek, složení atestačních komisí
a doporučená literatura k atestační zkoušce v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání

12. 11. 2020 Celý článek »

Závěrečné zkoušky nástavbových oborů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky lékařů a farmaceutů v roce 2023 V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 vyhlášky č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, […]

12. 11. 2020 Celý článek »

Termíny konání teoretických kurzů 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání teoretických kurzů zajišťovaných pověřenými organizacemi pro rok 2020, který byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů z důvodu trvání nouzového stavu.

12. 11. 2020 Celý článek »

Informace o započítávání odborné praxe

podle § 5 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. Informace pro lékaře, kteří chtějí do specializačního vzdělávání započítat odbornou praxi absolvovanou v jiném oboru specializace nebo v zahraničí nebo v průběhu studia v doktorském studijním programu.

12. 11. 2020 Celý článek »

Zařazení do oboru, vystavení průkazu odbornosti, zrušení zařazení

Určeno pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, kteří žádají o vystavení průkazu odbornosti (specializační index) a o zařazení do vybraného oboru specializačního vzdělávání.

12. 11. 2020 Celý článek »

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy pro lékařská povolání

12. 11. 2020 Celý článek »

Převod specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduáln

12. 11. 2020 Celý článek »

Informace v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. (vyhláška č. 8/2014 Sb.)

Informace k zajištění jednotného postupu v souvislosti s vydáním novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 286/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1.2.2014

9. 11. 2020 Celý článek »