S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RM 2018

Informace k povinnosti žadatelů o rezidenční místa 2018 a 2019 na předložení kopie žádosti o akreditaci

Informace k povinnosti žadatelů o rezidenční místa 2018 a 2019 na předložení kopie žádosti o akreditaci

29. 10. 2019 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – RM

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“

28. 12. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání.

19. 12. 2018 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018 v Programu č. 2

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018 v Programu č. 2

3. 10. 2018 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

24. 7. 2018 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018 v Programu č. 2 – celé specializační vzdělávání

17. 7. 2018 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2018

20. 6. 2018 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2018

Informace o podmínkách výběrových řízení na schválená rezidenční místa

20. 6. 2018 Celý článek »

Vypořádání námitek RM 2018 – Lékařské obory a obory zubního lékařství

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádostí pro formální nedostatky lékařské obory a obory zubního lékařství 2018. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí […]

25. 4. 2018 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky – Rezidenční místa 2018

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2018,které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

5. 4. 2018 Celý článek »