RM 2014

Průběžná zpráva za rok 2014, Závěrečná zpráva – Rezidenční místa (RM)

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

23. 12. 2014 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

22. 12. 2014 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2014 v Programu č. 2

  Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola jednotlivých výběrových řízení. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila druhé kolo výběrové […]

5. 9. 2014 Celý článek »

Seznam šablon lékařských vzdělávacích programů pro Program č. 2

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2014 pro lékaře – program č. 2

22. 8. 2014 Celý článek »

Seznam šablon lékařských vzdělávacích programů pro Program č. 1

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2014 pro lékaře – program č. 1

22. 8. 2014 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

15. 7. 2014 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2014

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2014 v Programu č. 2

15. 7. 2014 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení (Rezidenční místa)

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo.

30. 6. 2014 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2014

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve […]

30. 6. 2014 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 – LÉKAŘSKÉ OBORY

    Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy v řádném termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí. V příloze je tabulka se […]

22. 4. 2014 Celý článek »