RM 2012

Projekt č. 3 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2012 v projektu č. 3.

18. 7. 2012 Celý článek »

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2012

Informace k přihlášce do výběrového řízení na rezidenční místo v roce 2012 Uchazeč o rezidenční místo (dále jen „ Uchazeč“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení […]

12. 7. 2012 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Informace k výběrovému řízení

Týká se výběrového řízení na rezidenční místo (RM)

12. 7. 2012 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2012 – Projekt č. 2

  Zdravotnická zařízení, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů (tj. do 13.7.2012) ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

12. 7. 2012 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci na rezidenční místa pro rok 2012 ve vybraných oborech – všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a anesteziologie a intenzívní medicína

Návrh na přidělení rezidenčních míst ve vybraných lékařských oborech pro rok 2012 nebyl dosud projednán a schválen na poradě vedení. Konání porady vedení Ministerstva zdravotnictví se předpokládá v průběhu měsíce července 2012. Seznam zdravotnických […]

4. 7. 2012 Celý článek »

Projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2012 v projektu č. 2.

27. 6. 2012 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejnění vyřazených žádostí pro formální nedostatky RM 2012

  Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy v termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí:   Doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci […]

2. 5. 2012 Celý článek »

Informace pro žadatele o rezidenční místo na základní kmen 2012

Důležité – opakované chyby žadatelů o rezidenční místo na základní kmen, které mají za následek nepřiznání dotace.

26. 4. 2012 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa“.

17. 4. 2012 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2012

  V souladu s ustanovením § 21ab odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. a v  souladu s ustanovením § 60a odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí, které byly vyloučeny pro […]

5. 4. 2012 Celý článek »