S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Akreditace

Co je to akreditace?

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Jak lze získat akreditaci a co je nutné doložit?

Formuláře a doklady nutné k udělení/prodloužení akreditace pro zdravotnické zařízení nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu – uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu.

20. 7. 2020 Celý článek »

Seznam akreditovaných pracovišť

Podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky farmaceuta

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky

Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky. Podání žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace pro zajištění odborné praxe v délce 5 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky […]

19. 9. 2019 Celý článek »

Časté chyby a často kladené dotazy v žádostech o akreditaci

Základní kmen: Smlouva o spolupráci Ve smlouvě o spolupráci s jiným poskytovatelem zdravotních služeb věnujte zvýšenou pozornost následujícím textacím: Předmět smlouvy musí být „provádění vzdělávání v základním kmeni na […]

19. 9. 2019 Celý článek »

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Dne 9.10.2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, dle které lze podávat žádosti o udělení akreditace k provádění vzdělávání v základních kmenech lékařů. Podrobnější […]

19. 9. 2019 Celý článek »

Informace Ministerstva zdravotnictví k započítávání teoretických kurzů do specializačního vzdělávání

Informace týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 1. 7. 2017, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 sb., o […]

19. 9. 2019 Celý článek »