Akreditace

Prodloužení akreditace

Podle ustanovení § 14a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění […]

7. 8. 2023 Celý článek »

Co je to akreditace?

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Jak lze získat akreditaci a co je nutné doložit?

Formuláře a doklady nutné k udělení/prodloužení akreditace pro zdravotnické zařízení nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu – uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu.

20. 7. 2020 Celý článek »

Seznam akreditovaných pracovišť

Podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky farmaceuta

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i) zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky

Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky. Podání žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace pro zajištění odborné praxe v délce 5 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky […]

19. 9. 2019 Celý článek »

Časté chyby a často kladené dotazy v žádostech o akreditaci

Základní kmen: Smlouva o spolupráci Ve smlouvě o spolupráci s jiným poskytovatelem zdravotních služeb věnujte zvýšenou pozornost následujícím textacím: Předmět smlouvy musí být „provádění vzdělávání v základním kmeni na […]

19. 9. 2019 Celý článek »

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Dne 9.10.2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, dle které lze podávat žádosti o udělení akreditace k provádění vzdělávání v základních kmenech lékařů. Podrobnější […]

19. 9. 2019 Celý článek »