S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Rozhodnutí o ukončení ochranných opatření Č.j. 18155/2015 – NH

Ministrestvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších […]

27. 4. 2015 Celý článek »

Opatření Č.j.: MZDR 62648/2014/FAR

Datum vyvěšení: 16.12.2014

16. 12. 2014 Celý článek »

Oznámení o změně názvu státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví

10. 4. 2013 Celý článek »

Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že na základě ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

19. 3. 2013 Celý článek »

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 18.1.2013 pod Čj.: MZDR 2135/2013, o ochraně veřejného zdraví o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Přesné znění mimořádného opatření je k dispozici zde.

20. 1. 2013 Celý článek »

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 14.9.2012 pod Čj.: MZDR 32317/2012, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami

Přesné znění mimořádného opatření viz prolink.

14. 9. 2012 Celý článek »

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 12.9.2012 pod Čj.: MZDR 32037/2012, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami

Přesné znění mimořádného opatření viz prolink.

12. 9. 2012 Celý článek »

Rozhodnutí o uvedení do oběhu léčivého přípravku IMOVAX POLIO

19. 10. 2011 Celý článek »

Rozhodnutí o narušení celistvosti balení léčivého přípravku BCG VACCINE

10. 8. 2011 Celý článek »

Rozhodnutí o rozkladech proti rozhodnutí MZ ze dne 2. 3. 2010

Rozhodnutí o rozkladech proti rozhodnutí MZ ze dne 2. 3. 2010, č. j. MZDR 12141/2010/OVZ, kterým se nařizuje mimořádné opatření z důvodu ochrany veřejného zdraví, zabránění vzniku a šíření infekčního onemocnění pandemického virového kmene H1N1 podle zákona

26. 5. 2011 Celý článek »