S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že na základě ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

19. 3. 2013 Celý článek »

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 18.1.2013 pod Čj.: MZDR 2135/2013, o ochraně veřejného zdraví o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Přesné znění mimořádného opatření je k dispozici zde.

20. 1. 2013 Celý článek »

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 14.9.2012 pod Čj.: MZDR 32317/2012, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami

Přesné znění mimořádného opatření viz prolink.

14. 9. 2012 Celý článek »

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 12.9.2012 pod Čj.: MZDR 32037/2012, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami

Přesné znění mimořádného opatření viz prolink.

12. 9. 2012 Celý článek »

Rozhodnutí o uvedení do oběhu léčivého přípravku IMOVAX POLIO

19. 10. 2011 Celý článek »

Rozhodnutí o narušení celistvosti balení léčivého přípravku BCG VACCINE

10. 8. 2011 Celý článek »

Rozhodnutí o rozkladech proti rozhodnutí MZ ze dne 2. 3. 2010

Rozhodnutí o rozkladech proti rozhodnutí MZ ze dne 2. 3. 2010, č. j. MZDR 12141/2010/OVZ, kterým se nařizuje mimořádné opatření z důvodu ochrany veřejného zdraví, zabránění vzniku a šíření infekčního onemocnění pandemického virového kmene H1N1 podle zákona

26. 5. 2011 Celý článek »

Rozhodnutí ze dne 1.6.2010 pod čj.: 32095/2010/OVZ – distribuce, výdej a používání registr. léčivého přípravku BOOSTRIX polio

Viz příloha.

7. 6. 2010 Celý článek »

Rozhodnutí k léčivému přípravku D.T.VAX INJ

19. 1. 2010 Celý článek »

Rozhodnutí k léčivému přípravku PANDEMRIX

19. 1. 2010 Celý článek »