Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Návrh OOP – zařazení na Seznam LP TEPADINA

Vyvěšeno dne: 23. 7. 2020

23. 7. 2020 Celý článek »

Návrh OOP – zákaz distribuce do zahraničí LP ROACTEMRA

16. 7. 2020 Celý článek »

Předběžné OOP – zákaz distribuce do zahraničí LP ROACTEMRA

16. 7. 2020 Celý článek »

Návrh OOP – zařazení na Seznam LP NEO-GILURYTMAL

16. 7. 2020 Celý článek »

Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv

Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a […]

9. 7. 2020 Celý článek »

Rozhodnutí, kterým se povoluje distribuce, výdej a používání BCG vakcíny Bulharsko z 17.7.2019

19. 7. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí kterým se povoluje distribuce, výdej a používání BCG vakcíny Bulharsko

6. 6. 2019 Celý článek »

Usnesení o zastavení přezkumného řízení, č. j. MZDR 3173/2018-7/PRO

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019

10. 5. 2019 Celý článek »

Usnesení o zastavení přezkumného řízení, č. j. MZDR 5008/2018-7/PRO

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019

10. 5. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí P9/2019 – LP STAMARIL

Vyvěšeno dne: 16. 4. 2019   V souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, kterým se povoluje uvedení do […]

16. 4. 2019 Celý článek »