Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Návrh OOP – zařazení na Seznam LP TEPADINA

Vyvěšeno dne: 23. 7. 2020

23. 7. 2020 Celý článek »

Rozhodnutí, kterým se povoluje distribuce, výdej a používání BCG vakcíny Bulharsko z 17.7.2019

19. 7. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí kterým se povoluje distribuce, výdej a používání BCG vakcíny Bulharsko

6. 6. 2019 Celý článek »

Usnesení o zastavení přezkumného řízení, č. j. MZDR 3173/2018-7/PRO

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019

10. 5. 2019 Celý článek »

Usnesení o zastavení přezkumného řízení, č. j. MZDR 5008/2018-7/PRO

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019

10. 5. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí P9/2019 – LP STAMARIL

Vyvěšeno dne: 16. 4. 2019   V souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, kterým se povoluje uvedení do […]

16. 4. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí P4/2019 – LP ALOPURINOL SANDOZ

Vyvěšeno dne: 28. 3. 2019   V souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, kterým se povoluje uvedení do […]

28. 3. 2019 Celý článek »

OOP – zařazení na Seznam LP PRIORIX

Vyvěšeno dne: 22. 3. 2019

22. 3. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí P3/2019 – LP INTEGRILIN

Vyvěšeno dne: 22. 3. 2019   V souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, kterým se povoluje uvedení do […]

22. 3. 2019 Celý článek »

OOP – zařazení na Seznam LP SUPRACAIN

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2019

21. 3. 2019 Celý článek »