S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Povinně zveřejňované informace

Působnost Ministerstva zdravotnictví

Působnost Ministerstva zdravotnictví (podle stavu ke dni 28. 10. 2015) Zdravotní služby zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů […]

27. 10. 2015 Celý článek »

Povinně zveřejňované informace

  1. Název subjektu   2. Důvod a způsob založení subjektu    3. Organizační struktura   4. Kontaktní spojení    5. Působnost ministerstva   6. Žádosti o informace   7. Příjem žádostí a dalších podání   8. Úhrady […]

16. 9. 2015 Celý článek »

Podmínky provozu podatelny MZ a elektronické podatelny

Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby: 1. Na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk). Nosič můžete doručit do podatelny, buď klasickou poštou, nebo osobně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví – […]

16. 9. 2015 Celý článek »