S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Náležitosti žádosti o informace dle zákona Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz nebo prostřednictvím datové […]

28. 1. 2016 Celý článek »

Působnost Ministerstva zdravotnictví

Působnost Ministerstva zdravotnictví (podle stavu ke dni 28. 10. 2015) Zdravotní služby zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů […]

27. 10. 2015 Celý článek »

Podmínky provozu podatelny MZ a elektronické podatelny

Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby: 1. Na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk). Nosič můžete doručit do podatelny, buď klasickou poštou, nebo osobně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví – […]

16. 9. 2015 Celý článek »

Povinně zveřejňované informace

  1. Název subjektu   2. Důvod a způsob založení subjektu    3. Organizační struktura   4. Kontaktní spojení    5. Působnost ministerstva   6. Žádosti o informace   7. Příjem žádostí a dalších podání   8. Úhrady […]

16. 9. 2015 Celý článek »