Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Zajištění primární zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny – metodický pokyn (aktualizace červenec 2022)

Zajištění primární zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny – metodický pokyn (aktualizace červenec 2022)

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA POINTy, ve kterých mohou ukrajinští uprchlíci čerpat zdravotní péči. UA POINTy budou z rozhodnutí ministra zdravotnictví zřízeny při všech přímo řízených fakultních nemocnicích. Na UA […]

29. 6. 2022 Celý článek »

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb (aktualizace červen 2022)

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb (aktualizace červen 2022)

основні питання та відповіді щодо відшкодування витрат на охорону здоров’я громадянам України.

15. 6. 2022 Celý článek »

Informace o dobrovolném očkování dětí proti tuberkulóze a informovaný souhlas

Informace o dobrovolném očkování dětí proti tuberkulóze a informovaný souhlas

Інформація про добровільну вакцинацію дітей проти туберкульозу та інформована згода.

3. 4. 2022 Celý článek »

Komunikační karta pro lékárnickou péči

Komunikační karta pro lékárnickou péči

Česká lékárnická komora připravila pomůcku pro komunikaci lékárníků a ukrajinských uprchlíků při poskytování lékárenské péče. Komunikace lékárníka a pacienta při poskytování zdravotní péče je specifická a vyžaduje i speciální slovní […]

31. 3. 2022 Celý článek »

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování osob, které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování osob, které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině

29. 3. 2022 Celý článek »

Doporučený postup Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotních služeb uprchlíkům z Ukrajiny

Doporučený postup Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotních služeb uprchlíkům z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví vydává pro poskytovatele zdravotních služeb doporučený postup, který vychází z Analýzy stavu veřejného zdraví pro země hostující uprchlíky, kterou vydala Světová zdravotnická organizace dne 17. 3. 2022, a […]

28. 3. 2022 Celý článek »

Postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách

Postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování […]

11. 3. 2022 Celý článek »

Aktualizované výkladové stanovisko MZ ČR k právním aspektům provedení umělého přerušení těhotenství na žádost cizinek přicházejících v rámci současné migrační vlny z Ukrajiny

Aktualizované výkladové stanovisko MZ ČR k právním aspektům provedení umělého přerušení těhotenství na žádost cizinek přicházejících v rámci současné migrační vlny z Ukrajiny

Podle českého práva je omezeno provedení umělého přerušení těhotenství cizinkám, jedná-li se o umělé přerušení těhotenství na žádost ženy (do 12. týdne těhotenství). V případě umělého přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů […]

10. 3. 2022 Celý článek »

Předepisování eReceptů pro občany Ukrajiny

Předepisování eReceptů pro občany Ukrajiny

виставка електронний рецепт для громадян України

6. 3. 2022 Celý článek »

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování Ukrajiny

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování Ukrajiny

Дитячий календар платних щеплень України

6. 3. 2022 Celý článek »