S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Informace o dobrovolném očkování dětí proti tuberkulóze a informovaný souhlas

Informace o dobrovolném očkování dětí proti tuberkulóze a informovaný souhlas

Інформація про добровільну вакцинацію дітей проти туберкульозу та інформована згода.

3. 4. 2022 Celý článek »

Komunikační karta pro lékárnickou péči

Komunikační karta pro lékárnickou péči

Česká lékárnická komora připravila pomůcku pro komunikaci lékárníků a ukrajinských uprchlíků při poskytování lékárenské péče. Komunikace lékárníka a pacienta při poskytování zdravotní péče je specifická a vyžaduje i speciální slovní […]

31. 3. 2022 Celý článek »

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování osob, které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování osob, které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině

29. 3. 2022 Celý článek »

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb

основні питання та відповіді щодо відшкодування витрат на охорону здоров’я громадянам України.

29. 3. 2022 Celý článek »

Doporučený postup Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotních služeb uprchlíkům z Ukrajiny

Doporučený postup Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotních služeb uprchlíkům z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví vydává pro poskytovatele zdravotních služeb doporučený postup, který vychází z Analýzy stavu veřejného zdraví pro země hostující uprchlíky, kterou vydala Světová zdravotnická organizace dne 17. 3. 2022, a […]

28. 3. 2022 Celý článek »

Zajištění primární zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny – metodický pokyn

Zajištění primární zdravotní péče pro osoby z Ukrajiny – metodický pokyn

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA POINTy, nízkoprahové ambulance zajišťující zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky. UA POINTy budou z rozhodnutí ministra zdravotnictví zřízeny při všech přímo řízených fakultních nemocnicích. Smyslem zřízení […]

16. 3. 2022 Celý článek »

Postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách

Postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování […]

11. 3. 2022 Celý článek »

Výkladové stanovisko MZ ČR k právním aspektům provedení umělého přerušení těhotenství na žádost cizinek přicházejících v rámci současné migrační vlny z Ukrajiny

Výkladové stanovisko MZ ČR k právním aspektům provedení umělého přerušení těhotenství na žádost cizinek přicházejících v rámci současné migrační vlny z Ukrajiny

Podle českého práva je omezeno provedení umělého přerušení těhotenství cizinkám, jedná-li se o umělé přerušení těhotenství na žádost ženy (do 12. týdne těhotenství). V případě umělého přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů […]

10. 3. 2022 Celý článek »

Předepisování eReceptů pro občany Ukrajiny

Předepisování eReceptů pro občany Ukrajiny

виставка електронний рецепт для громадян України

6. 3. 2022 Celý článek »

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování Ukrajiny

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování Ukrajiny

Дитячий календар платних щеплень України

6. 3. 2022 Celý článek »