S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pilotní program časného záchytu karcinomu plic

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do populačního pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic

Poskytovatelé zdravotních služeb byli do seznamu zařazeni na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť do populačního pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic na základě druhé Výzvy.   Hlavní město Praha […]

29. 8. 2022 Celý článek »

Žádost o vydání osvědčení o zařazení do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic – druhá výzva

27. 1. 2022 Celý článek »

Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic a podmínky akreditace CT pracovišť

Česká republika je v současné době výrazně zatížena karcinomem plic a většina pacientů má v době diagnózy pokročilé stadium nemoci a nádor již není operovatelný. Navzdory významnému vývoji v onkologické […]

26. 1. 2022 Celý článek »

Seznam poskytovatelů zařazených do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Poskytovatelé zdravotních služeb byli do seznamu zařazeni na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť do populačního pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic. Hlavní město Praha Fakultní nemocnice v Motole, Klinika […]

9. 12. 2021 Celý článek »

Národní radiologické standardy a Indikační kritéria pro vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, Národní radiologické standardy […]

11. 6. 2021 Celý článek »