S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Screeningové programy

Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu

17. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla

17. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu

17. 12. 2021 Celý článek »

Žádost o vydání osvědčení o zařazení do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

29. 7. 2021 Celý článek »

Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic

Podrobná metodika programu je zveřejněná na stránkách Ministerstva zdravotnictví [1]. Provádění CT vyšetření a jejich hodnocení se řídí dokumentem Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Vyšetření výpočetní tomografií v […]

15. 7. 2021 Celý článek »

Oznámení Ministerstva zdravotnictví – Kritéria a podmínky programu pro screening nádorů děložního hrdla v ČR

25. 5. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů prsu v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů kolorekta v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů děložního hrdla v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »