S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Screeningové programy

Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu

17. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla

17. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu

17. 12. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů zařazených do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Poskytovatelé zdravotních služeb byli do seznamu zařazeni na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť do populačního pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic. Hlavní město Praha 1. Fakultní nemocnice v Motole, […]

9. 12. 2021 Celý článek »

Žádost o vydání osvědčení o zařazení do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

29. 7. 2021 Celý článek »

Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic

Podrobná metodika programu je zveřejněná na stránkách Ministerstva zdravotnictví [1]. Provádění CT vyšetření a jejich hodnocení se řídí dokumentem Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Vyšetření výpočetní tomografií v […]

15. 7. 2021 Celý článek »

Oznámení Ministerstva zdravotnictví – Kritéria a podmínky programu pro screening nádorů děložního hrdla v ČR

25. 5. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů prsu v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů kolorekta v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »

Seznam poskytovatelů doporučených k provádění screeningu nádorů děložního hrdla v roce 2021

30. 4. 2021 Celý článek »