S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Rada vlády pro duševní zdraví

Rada vlády pro duševní zdraví

Rada vlády pro duševní zdraví koordinuje politiku duševního zdraví v rámci mezinárodních vztahů a řídí implementaci strategických dokumentů pro tuto oblast.  Rada bude projednávat Národní akční plán pro duševní zdraví 2030 […]

25. 8. 2020 Celý článek »

Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030

25. 8. 2020 Celý článek »

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030

       

13. 1. 2020 Celý článek »

Kontakt na Radu vlády pro duševní zdraví

Tajemnicí Rady vlády pro duševní zdraví je MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.: dita.protopopova@mzcr.cz  Asistentkou tajemnice je Ivana Švarcová, tel.: 224 972 702, e-mail: ivana.svarcova@mzcr.cz         

13. 1. 2020 Celý článek »