S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Protikorupční strategie

Oznámení o porušení práva Evropské unie

Ke dni 17. prosince 2021 zřídilo Ministerstvo spravedlnosti externí oznamovací systém (EOS) a na Ministerstvu zdravotnictví byl zřízen vnitřní oznamovací systém (VOS). Tento systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně […]

5. 1. 2022 Celý článek »

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu zdravotnictví

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, je v Ministerstvu zdravotnictví České republiky určen prošetřovatel, který […]

15. 12. 2021 Celý článek »

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

15. 2. 2021 Celý článek »

Sektorová analýza korupce ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Akční plán boje s korupcí pro rok 2019 tuto Sektorovou analýzu […]

5. 8. 2020 Celý článek »

Etický kodex

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a státní zaměstnance Ministerstva zdravotnictví CR.

5. 5. 2020 Celý článek »

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky

7. 5. 2019 Celý článek »