S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Protikorupční strategie

Sektorová analýza korupce ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Akční plán boje s korupcí pro rok 2019 tuto Sektorovou analýzu […]

5. 8. 2020 Celý článek »

Etický kodex

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a státní zaměstnance Ministerstva zdravotnictví CR.

5. 5. 2020 Celý článek »

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky

7. 5. 2019 Celý článek »

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

5. 4. 2019 Celý článek »

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, jsou v Ministerstvu zdravotnictví České republiky určeni prošetřovatelé, kteří […]

20. 3. 2019 Celý článek »