S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Protikorupční strategie

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

15. 2. 2021 Celý článek »

Sektorová analýza korupce ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Akční plán boje s korupcí pro rok 2019 tuto Sektorovou analýzu […]

5. 8. 2020 Celý článek »

Etický kodex

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a státní zaměstnance Ministerstva zdravotnictví CR.

5. 5. 2020 Celý článek »

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky

7. 5. 2019 Celý článek »

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu zdravotnictví

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, je v Ministerstvu zdravotnictví České republiky určen prošetřovatel, který […]

20. 3. 2019 Celý článek »