Národní radiologické standardy

Výpočetní tomografie

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 2/2016.

21. 12. 2017 Celý článek »