S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Přehled právních předpisů v gesci Ministerstva zdravotnictví

Zdravotní pojištění

bližší informace naleznete v této samostatné sekci nebo zde
č. 48/1997 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých so..

21. 5. 2020 Celý článek »

Lázeňství

č. 164/2001 Sb. Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)   č. 370/2001 Sb. […]

13. 2. 2020 Celý článek »

Léčiva

č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů   č. 54/2008 Sb. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech […]

24. 1. 2020 Celý článek »

Pracovníci ve zdravotnictví

č. 220/1991 Sb. Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře *** č. 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované […]

15. 11. 2019 Celý článek »

Statistika a ostatní

č. 89/1995 Sb.
Zákon o státní statistické službě, ve znění zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 256/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 411/2000 Sb., ..

8. 10. 2018 Celý článek »

Návykové látky

Další informace k oblasti návykových látek naleznete v této samostatné sekci .
č. 167/1998 Sb.
Zákon o návykových látkách a o ..

8. 10. 2018 Celý článek »

Zdravotnická záchranná služba

č. 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě   č. 148/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Zdravotnické prostředky

Informace k problematice zdravotnických prostředků naleznete také v této samostatné sekci . č. 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Zdravotní služby

 č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)   č. 39/2012 Sb. Vyhláška o dispenzární péči č. 56/2012 Sb. Vyhláška o příspěvku na […]

8. 9. 2018 Celý článek »