S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Nařízení vlády č. 196/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 18. května 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 184/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 3. června 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 171/2021 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 170/2021 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 179/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Zákon č. 90/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 3. 2021 Celý článek »

Zákon č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 3. 2021 Celý článek »