S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou ustanovení a) čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII 1. bodu 7, […]

10. 11. 2021 Celý článek »

Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou a) ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a h), která nabývají účinnosti dnem 1. února 2022, b) ustanovení § […]

10. 11. 2021 Celý článek »

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

10. 11. 2021 Celý článek »

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

10. 11. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 253/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.  

16. 9. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 196/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 18. května 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 184/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 3. června 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »