S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení č. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnost dnem 1. července 2021.   https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=243/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

16. 9. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 253/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.  

16. 9. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 196/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 18. května 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 184/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 3. června 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 171/2021 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 170/2021 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 179/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »