S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Nařízení vlády č. 467/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2020.

22. 12. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 397/2020 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2020.

22. 12. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 357/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

22. 12. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 307/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

19. 7. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 259/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

19. 7. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 279/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

19. 7. 2020 Celý článek »

Zákon č. 116/2020 Sb. o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 8.dubna 2020.

21. 5. 2020 Celý článek »

Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 27.března 2020.

21. 5. 2020 Celý článek »

Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.května 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 31, které nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2021, ustanovení čl. I bodu 74, které nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2021, čl. I bodu 87, které nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2020.

21. 5. 2020 Celý článek »

Zákon č. 206/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 12.května 2020.

21. 5. 2020 Celý článek »